Skip to content
Menu

Elektroinštalácie

Realizácia projektovej dokumentácie elektroinštalácií, realizácia novej elektroinštalácie

Elektroinštalácie

  • Realizácia projektovej dokumentácie elektroinštalácií
  • Realizácia novej elektroinštalácie /rodinné domy, bytové jednotky,
  • kancelárske a priemyselné priestory
  • Kompletizácia rozvádzačov
  • Realizácia dátových rozvodov
  • Realizácia NN prípojky
  • Realizácia bleskozvodov
  • Revízie
  • Inštalácia kamerových systémov
  • Elektronický zabezpečovací systém EZS
elektroinstalacia